Saopštenja

Održana peta po redu konferencija o informacionoj bezbednosti “TeleGroup Infosec 2015”

 

Peta po redu TeleGroup Infosec  konferencija u Banjoj Luci održana je 24. novembra 2015. Opravdavajući renome jednog od najznačajnijih IT Security događaja u regionu, Infosec je dao pregled najnovijih trendova u oblasti IT bezbednosti, apostrofirao neke buduće izazove i ponudio sjajne mogućnostu za zaštitu kompanijskih IT resursa od napada u vidu rešenja partnerskih kompanija koje slove za lidere u oblasti bezbednosnih tehnologija.

 

Ispred domaćina prisutne je pozdravio Dragan Zlokapa, direktor TeleGroup d.o.o. Banja Luka, a konferenciju je otvorio specijalni gost – prof. dr Jasmin Komić, ministar nauke i tehnologije Vlade Republike Srpske. Osvrnuvši se na značaj razvoja informacionog društva ministar Komić je naglasio da je bezbednost okvir za dalji razvoj IT-a, te da odatle i značaj ove konferencije i važnost poruke koja će sa nje otići.

 

Bio je ovo vrlo uspešan radni i edukativni dan. Takvim su ga svojim prezentacijama učinili kako predstavnici Telegroup-a kao organizatora, tako i kompanije Cisco, F5, Trend Micro, Check Point i Entrust Datacard.

 

Istraživanja pokazuju da je ove godine broj malvera smanjen, ali da su oni značajno unapređeni, pa predstavljaju i veću pretnju. Ističući da u zaštiti ne sme biti opuštanja, Dalibor Ratković, regionalni ICT direktor TeleGroup-a, u svojoj prezentaciji je, pored ostalog, skrenuo pažnju  na iznuđivanje kao jednu od dominantnih pretnji u 2016. godini, upozorio na mogućnost da smartizacija uređaja odnese prvu žrtvu, ukazao na trendove sve većeg generisanja malvera za mobilne uređaje, koje će neprekidno rasti, na to da će naredne godine haktivisti biti jači nego ikada pre, što bi moglo dovosti do uništenja nekih organizacija ili kompanija, kao i na nedostatak kadrova za odbranu, što će predstavljati problem i u godini pred nama.

 

Dragan Novaković, Consulting System inženjer u kompaniji Cisco, govorio je o transformaciji Cisco mreže u dve uloge: kao senzora i kao sprovodioca bezbednosti.
Prezentacija Dina Novaka, Territory Account Managera za Adrijatik regiju kompanije F5, odnosila se na application centric computing i njegov uticaj na kompanijski IT, a Albin Penič, Sales Engineer kontinentalne Evrope kompanije Trend Mikro, govorio je o ciljanim napadima i tome da kada su oni u pitanju nije uvek reč o malveru.

 

Današnjim or­ga­ni­za­ci­ja­ma je po­treb­no vi­še od tra­di­ci­o­nal­nih sand­bo­xing re­še­nja da bi zaš­ti­ti­le svo­je mre­že od na­pred­nih na­pa­da. Kompanija Check Point  im u tu svrhu nudi ino­va­tiv­no re­še­nje Sand­Blast Ze­ro-Da­y Pro­tec­tion ko­je spre­ča­va ne­po­zna­ti mal­ver, ze­ro-da­y i ci­lja­ne na­pa­de da se in­fil­tri­ra­ju u mre­žu. Ovo rešenje prisutnima je predstavio Edin Rizvanbegović, menadžer prodaje za Adrijatik regiju kompanije Check Point.

 

Radni deo konferencije zaokružen je zanimljivom prezentacijom o iskorišćavanju mogućnosti mobilnosti i bezbednosti u digitalnom dobu koju je održala Irma Vasiliauskaite, Channel Partner Manager za nordijske zemlje i Istočnu Evropu u kompaniji Entrust Datacard.

 

Kao dobar domaćin, TeleGroup je pripremio i vredne nagrade u vidu tablet računara i smart časovnika za dva najsrećnija učesnika nagradne igre u kojoj su pravo učešća imali svi prisutni koji su ispunili ponuđenu anketu. Treća nagrada u vidu donacije četiri računara unapred je namenjena Gimnaziji Banja Luka.

 

Nakon ove konferencije oni koji su joj prisustvovali sigurno su daleko svesniji da su danas svi mete, te da je neophodno štititi se i od poznatog i od nepoznatog malvera. Vendori, pak, još jednom su mogli da se uvere da moraju međusobno da komuniciraju i sarađuju, ma koliko to teško bilo.