KONTAKTI

KONTAKTI

Pokrovitelj i organizator Infosec konferencije je kompanija TeleGroup zajedno sa svojim globalnim partnerima u segmentu informacione bezbjednosti

Bosna i Hercegovina

TeleGroup d.o.o. Banja Luka

Marije Bursać 8, 78000 Banja Luka

T: +38751 321 000 | F: +38751 321 008

office@telegroup.ba | www.telegroup.ba

 

Telegroup d.o.o. Sarajevo

Fra Anđela Zvizdovića 1, toranj B, 71000 Sarajevo

T: +387 33 220-862, F: + 387 33 220-886

office@telegroup.ba | www.telegroup.ba

 

Odgovorni organizator

Dalibor Ratković, ICT/Security Professional, TeleGroup

Marketing tim, infosec@telegroup.ba